Sådan beregner du dit kondital

Beregn kondital

Konditallet (konditionstallet) fortæller om kroppens maksimale evne til at optage og transportere ilt.

Kondital kan også defineres som dit VO2 Max.

Hvis kroppen er god til at optage og transportere ilt, vil det sige at du har en god kondition og dermed et højt kondital.

Kondital betyder iltoptagelse (ml) pr. kg legemsvægt. Konditallet tager dermed højde for din kropsvægt.

Et kondital på 48 er et udtryk for at vedkommende maksimalt kan optage 48 ml. ilt pr. kilo kropsvægt.

Beregn dit kondital

Når man skal beregne kondital, bruger man ofte den velkendte løbetest, Cooper-testen.

  1. Opmål en bane på 20 meter.
  2. Løb frem og tilbage ad banen så hurtigt du kan. Du skal røre jorden med hånden i hver ende af banen.
  3. Løb 20 ture af 15 sekunders varighed med 15 sekunders pause imellem.
  4. Din hjælper tager tid på dine løbeture og skriver ned, hvor langt du kommer hver gang.
  5. Regn til sidst ud, hvor langt du har løbet i alt, og sæt det ind i formlen for udregning af kondital.

Man kan også bruge andre udholdenhedstests, som Bip-test, 2-punkts cykeltest, en gangtest, eller den velkendte cooper test, for at beregne kondital.

Formlen til beregning af kondital

Formlen kan godt virke en smule indviklet, men er faktisk meget simpel, hvis du kigger på eksemplet nedenfor.

Kondital = 18,38 + (0,03301 x løbedistance) – (5,92 x dit køn, hvor mand = 0, kvinde = 1).

Fx: En 45-årig kvinde løber 550 meter under testen: Kondital = 18,38 + (0,03301 x 550 m) – (5,92 x 1) = 30,6

Det vil sige at denne kvinde på 45 år har et kondital på 30,6.

Hvis vi kigger på skemaet for udregning af kondital nederst i artiklen, kan vi se at et kondital på 30,6 for en 45 årig kvinde, er i den ende vi vil kalde “lavt”

Om dit Kondital

Det hjælper ikke noget med en stor motor, hvis det motoren skal flytte er meget tungt. Konditallet er derfor et godt udtryk for, hvor god man er til at transportere sin egen kropsvægt.

Konditallet findes ved at dividere den maksimale iltoptagelse (i ml/min) med kropsvægten og bagefter gange den med tusind. Konditallet angives i enheden: ml/kg/min.

Konditallet kan variere fra 20 ml/kg/min for utrænede op til over 90 ml/kg/min for topatleter.

Tabel over kondital beregning

Når du skal beregne kondital kan det både gøres meget præcist i et laboratorium eller via. en mere simpel beregn kondital udregning.

En nøjagtig måling (direkte måling) foretages i et laboratorium. Indirekte tests måler ikke direkte på iltoptagelsen, men anslår en værdi ud fra viden om, hvor meget ilt der kræves for at udføre et givent arbejde. Tabellerne herunder tager højde for alder og køn i den danske normalbefolkning.

Der er derfor flere faktorer, der spiller ind i beregningen af dit kondital. Så hvis du er på jagt efter den helt præcise måling af dit kondital, anbefaler vi at du søger professionel hjælp. 

Når du har udregnet dit kondital, har vi nedenfor lavet et kondital skema, som viser hvor højt eller hvor lavt dit kondital er, taget din alder i betragtning.

Beregn kondital

Sådan øger du dit kondital

Der er mange forskellige måder at øge sit kondital på.

Det handler i bund og grund om at komme i bedre form, så din krop kan optage mere ilt pr. kilo kropsvægt.

Når du skal i bedre form, skal du have pulsen op flere gange om ugen.

Det er vigtigt at være kontinuerlig i sin tilgang til forøgelse af kondital, for at få konditallet til at stige.

Når du skal have pulsen op, kan det gøre på flere måder. Det kan både gøres med cykelture, løbeture eller en tur i motionscenter.

For nogle er gåture et godt værktøj til at øge konditionstallet. 

Men hvis du allerede er i nogenlunde god form, kræver det lidt hårdere arbejde at øge dit kondital. 

Ugentlige cykelture eller løbeture er oftest de mest simple og effektive måder til forøgelse af kondital.

Skriv et svar